Akustické studio Audio Hoďas
Audio Hoďas - servis a poradenství v oboru audiotechniky
Servis a poradenství v oboru audiotechniky.
Opravy, rekonstrukce a vývoj reproduktorových soustav.
Instalace a ozvučení domácích a komerčních prostorů.
Akustické studio Audio Hoďas
nabídka služeb
English presentation
Novinky

10.2.2015

Domácí i profesionální audiotechnika je velký byznys. Studio Audio Hoďas se zaměřuje na střední nebo nižší cenovou kategorii, avšak při zachování maximální možné úrovně zvukové kvality.
Více viz článek: Ozvučení domácích...

5.2.2014

Ve vlastnostech re­produktorů jsou veliké rozdíly a použitím nevhodného repro­duktoru je pak možné zcela znehodnotit uva­žovanou zvukovou aparaturu.
Nejprve je nutné prostudovat dostupnou technickou dokumentaci a posoudit, zda jsou vhodné k požadovanému účelu.
Více viz článek: Typy reproduktorů...

Prezentace studia Audio Hoďas

Akustické studio Audio Hoďas navazuje na dlouhodobé zkušenosti, které byly získávány v uplynulých dvaceti letech v rámci hudebního hobby - studia, které nyní funguje na profesionální úrovni. Hlavním předmětem činnosti je stavba profesionálních, společenských a domácích reproduktorových soustav, jejich upgrade (tuning) a všechny druhy oprav a úprav. Studio se zaměřuje na situace, kdy běžná komerční produkce nevyhoví zákaznickým požadavkům na způsob ozvučení a nabízí také servis a poradenství včetně výběru a instalace nejen reproduktorových soustav, ale i ostatních součástí audio - video řetězce.

Mottem studia je: všechno má své rozumné řešení, všechno jde zlepšit.

Kvalitní poslech zvukového záznamu znamená mít možnost slyšet maximum toho, co se v záznamu skutečně nachází. Tento požadavek se snaží co nejlépe zajistit konstruktéři akustických zařízení. Stavba reproduktoro­vých soustav je poměrně komplikovaný proces, který nabízí velké množství řešení. Velký počet možností je však pro konstruktéry výhodou, protože je možné vyrobit reprodukční zařízení na míru dle přání zákazníka, aniž by se tím snížily požadavky na kvalitní poslech. Reproduktorové soustavy, které prošly studiem Audio Hoďas byly vždy pečlivě proměřeny, prozkoumány, zkontrolovány a při novém návrhu odzkoušeny různé varianty zapojení a různé typy součástek.

Reproduktorové soustavy

Každá reproduktorová soustava má svůj specifický nezaměnitelný zvuk. Je to dáno tím, že jsou složeny z reproduktorů, které vždy mají individuální specifické vlastnosti. Vložením reproduktorů do soustavy se navíc jejich vlastnosti dále změní.

Repasovaná reproduktorová skříň Videoton

Elektrodynamický reproduktor vypadá na první pohled jako jednoduché zařízení: kovový koš, membrána, kmitací cívka, závěs, přívodní terminál. Ale tohle zdání jednoduchosti je z velké části omylem. Nároky, jež jsou kladeny na každý fungující reproduktor, jsou tak vysoké a komplikované, že jejich základní popis by zabral stovky stránek. Membrána reproduktoru se musí pohybovat s vyso­kou přesností, musí dostatečně přesně kopírovat přiváděný elekt­rický signál a to v širokém spektru zvukových frekvencí a výkonů. Závěs reproduktoru musí tlumit pohyb membrány tak, aby se vzhledem k elektrickému signálu pohybovala proporcionálně a ne­překmitávala. Reproduktor musí mít dlouhodobě stabilní vlastnosti. Z matematického hlediska žádná z funkcí popisujících reproduktor není lineární (rovnice mají až šestnáct proměnných) a elektrické funkce jsou vždy komplexní. Nicméně vhodný výpočetní program si s tím poradí. Pokud ovšem výrobce uvádí správné vstupní údaje a pokud s nimi umíte pracovat.

Samotný reproduktor, i ten nejběžnější, je z technického hlediska nesmírně zajímavé zařízení s velmi složitými vlastnostmi. Právě parametry reproduktorů však určují požadavky kladené na ostatní součásti, především pak na frekvenční výhybku. Kouzla se zvukem v rámci celé reproduktorové soustavy totiž umožňuje především frekvenční výhybka, která vymezuje vstupní signál pro jednotlivé reproduktory. Počet správných možností pro zapojení výhybky je teoreticky nekonečný a lze tak navrhovat celou řadu různých zapojení a hledat to, které bude dávat ten nejlepší zvuk. Přesto je tu řada reálných omezení, které se musí při návrhu reproduktorové soustavy respektovat. Komerčně dostupný kondenzátor má určité konkrétní hodnoty. Stejně tak i cívka, jejíž parametry jsou dány mimo jiné počtem závitů. Ale převíjet cívku je neefektivní. Při návrhu je také nezbytné respektovat poměrně velké množství komplikovaných pravidel, které není radno opomíjet.

Problémů k řešení nám audiotechnika nabízí mnoho: jak navrhnout dělící kmitočet, jakou frekvenční propust (frekvenční výhybku) sestavit, nebo jak bude vypadat ozvučnice a jaký bude její objem. Někdy jsou to hodiny práce, simulací, výpočtů a testování, než se vytvoří hrubý návrh, na kterém se začne zkoušet zvuk budoucí reproduktorové soustavy. Jen výjimečně se stává, že při prvním návrhu vše funguje optimálně. Ale výhodou je, že můžete experimentovat. Množství správných řešení je nekonečné. Na druhé straně to však vyžaduje spoustu času a zkušeností. Existuje vždy nejistota, zvláště když víte, že jdete na hranici technických možností. Tyto experimentální návrhy se však vyplácí, protože je možné i z průměrných součástek složit reproduktorovou soustavu s velmi dobrým, vyrovnaným zvukem.

Výroba reproduktorové soustavy je kompromisem z často poněkud protichůdných požadavků. V první řadě je nutné vzít do úvahy, co vlastně od celého zařízení očekáváme. A již formulace těchto požadavků je poměrně složitá. Následující kroky usnadní zákazníkům proniknout do problematiky, korektně definovat své požadavky a správně se rozhodnout:

Správné sestavení a vyladění jednotlivých částí celku předpokládá dlouholeté zkušenosti, protože teorie a realita jsou si často na hony vzdálené.

Kompletní ozvučení

Krátce po založení studia Audio Hoďas v devadesátých letech se ukázalo, že je nezbytné vyrábět vlastní ozvučnice. Tyto ozvučnice jsou vyráběny z tuhé dřevotřísky, nebo překližky s tloušťkou obvykle od 18 mm výše. U náročnějších realizací je čelní stěna vyrobena z vysoce tuhého kompozitního plastu. Povrchové úpravy, které nabízíme začínají jednoduchým lakováním a podýhování je možné na žádost zákazníka. Pouze vysoce kvalitní povrchové úpravy (např. klavírní laky) nezapadají do programu studia, která se prezentuje tím, že kvalitní věrné ozvučení je možné pořídit za jednu průměrnou výplatu. Povrchové úpravy ozvučnice nemají na konečný zvuk soustavy vliv a jejich cena s vysokou kvalitou roste extrémně rychle. Jde především o velkou pracnost a náročnost na čas.

Aby se produkty Audio Hoďas udržely v uvažované cenové relaci, musely být vyloučeny všechny kooperace a studio je naprosto soběstačné. Svým programem je schopné reagovat na všechny požadavky a potřeby zákazníka. Dodává kompletní návrhy ozvučení podle přání zákazníka. Vyrábí vlastní ozvučovací aparatury dle nejlepších technických měření a poznatků. Studio vždy usiluje o co nejvěrnější, příjemný zvuk.

Samozřejmě studio se nezabývá výrobou elektroniky jako jsou zesilovače nebo přehrávače DVD či Blu-ray disků. Nabídka audiotechniky v této oblasti je však dostatečně veliká. Vyznat se ve všech funkcích, které jsou v nabídce by předpokládalo delší studium a shánění materiálů, ale studio Audio Hoďas Vám při výběru vhodného zařízení poradí. Ze strany zákazníka pak jde hlavně o přiměřenost nároků a očekávání.

Z hlediska nákladů na ozvučení se právě u jemné elektroniky nevyplatí přílišné šetření. Při nákupu staršího vybavení se setkáte s tím, že i u renomovaných značek příslušné zařízení přestává fungovat, protože se zvolna rozpadají spoje na hlavní desce. Křehnutí pájených spojů, koroze, oxidace, prostě stáří. Nejméně polovina přístrojů pořízených z druhé ruky skončí po krátké době v popelnici. Ta druhá polovina bude vyžadovat nějaké náklady na úpravy, údržbu a nekonečné opravy. Bude-li to vůbec možné - dnes se elektronika neopravuje, ale vyměňuje kus za kus. Souhrnně řečeno: nevyplácí se to! Navíc u starších přístrojů můžete narazit na problémy s propojováním a spoluprací jednotlivých komponent.

V hypermarketech a velkoobchodech s elektronikou je množné pořídit docela zajímavá zařízení. Mají dobré předpoklady, a když se maličko upraví, budou Vám hrát velmi slušně. Výrobce obvykle něco zanedbá, nejčastěji právě reproduktorové soustavy, které jsou jenom nezatlumené krabice z tenké dřevotřísky s absentující výhybkou, často bez výškového reproduktoru. Právě reprosoustavy zastupují elektrotechnickou část sestavy, tu část, kde je rozhodující hmota a kde se dá tak hezky "ušetřit". Nicméně elektronická část zařízení, při trochu slušném zacházení, může poskytovat docela slušný poslech, který je možné pořídit do pěti tisíc Kč.

Pro zákazníky, kteří uvažují o sofistikovanějším zařízení, doporučuji se podívat po značkových firmách a jejich nabídkách. Ve střední cenové kategorii (komponenty 5 až 10 tisíc Kč) je možné najít zařízení s nepřeberným množstvím funkcí a velmi slušnou kvalitu z uživatelského hlediska. Dražší komponenty (nad 10 tisíc Kč) se pak nachází obvykle u specializovaných prodejců a v tomto případě doporučuji této záležitosti věnovat více času a prostě si to všechno v klidu poslechnout a prodiskutovat. Bez ohledu na to, pro jakou cenovou kategorii se rozhodnete studio Audio Hoďas je tu pro Vás.

Aby Váš zážitek z poslechu Vaší aparatury byl ještě lepší.
A za rozumnou cenu.

Studio Audio Hoďas

Terminologie
Co je to subwoofer?

Subwoofer je ta část zvukové aparatury, která je vyhrazená na reprodukci velmi nízkých kmitočtů, na které již satelitní soustavy výkonově nestačí. Proto vhodně navržený subwoofer umožní provozovat celkem malé satelitní soustavy. Bohužel subwoofer přináší i řadu problémů.

Výhody:
 • možnost napravit některé chyby prostoru či reprosoustav,
 • velký počet technických řešení,
 • spousta možností nastavení.
Nevýhody:
 • množství technických omezení,
 • zkreslení způsobená basreflexem,
 • složité nastavení dělícího kmitočtu,
 • složité nastavení správné fáze,
 • zabarvení zvuku dané nelineárním profilem generovaných frekvencí.
Časté chyby:
 • poddimenzované výkony,
 • malý reproduktor,
 • malá ozvučnice,
 • nevhodný materiál ozvučnice,
 • nevhodné tlumení ozvučnice,
 • nesprávně naladěný basreflex.
Více viz článek:
Subwoofery, jejich výhody a nevýhody
doporučené články

Zvukové formáty

Formáty vícekanálového prosto­rového ozvučení jsou definovány poč­tem zvukových stop použi­tých pro reprodukci zvuku.

Subwoofery

Základní informace o té součásti zvukové aparatury, jež je určená na reprodukci nízkých kmitočtů.

Frekvenční výhybky

Srdce reproduktorové soustavy, které rozdělí zvukové spektrum mezi jednotlivé reproduktory.

Vyrovnaná charakteristika

Frekvenční charakteristiky všech reproduktorů jsou zvlněné. Sám reproduktor je reálné těleso, a proto ideální lineární frekvenční charakteristika je pouhý mýtus.

Jak nakupovat...

Rady, tipy a doporučení, jak si při nákupu reprosoustav počínat a na co si dát pozor.

Poslech reprosoustavy

Posouzení vlivu jednotlivých dílů reprosoustavy na finální věrnost přednesu zvukového záznamu a na kvalitu samotného poslechu.

Propojovací vodiče

Vliv propojovacích vodičů nejen na kvalitu poslechu, ale také na výslednou cenu reprosoustavy.

Audio Hoďas © 2009 - 2015   ·      ·   Webdesign: Květina   ·   Odkazy a symboly