Akustické studio Audio Hoďas
Audio Hoďas - servis a poradenství v oboru audiotechniky
Servis a poradenství v oboru audiotechniky.
Opravy, rekonstrukce a vývoj reproduktorových soustav.
Instalace a ozvučení domácích a komerčních prostorů.
Akustické studio Audio Hoďas
nabídka služeb
Novinky

10.2.2015

Domácí i profesionální audiotechnika je velký byznys. Studio Audio Hoďas se zaměřuje na střední nebo nižší cenovou kategorii, avšak při zachování maximální možné úrovně zvukové kvality.
Více viz článek: Ozvučení domácích...

5.2.2014

Ve vlastnostech re­produktorů jsou veliké rozdíly a použitím nevhodného repro­duktoru je pak možné zcela znehodnotit uva­žovanou zvukovou aparaturu.
Nejprve je nutné prostudovat dostupnou technickou dokumentaci a posoudit, zda jsou vhodné k požadovanému účelu.
Více viz článek: Typy reproduktorů...

Funkční popis reproduktorové soustavy

Soustava se skládá obvykle ze tří funkčních částí: ozvučnice, frekvenční výhybky a reproduktoru.

Ozvučnice

Ozvučnice je bedna, ve které jsou umístěny reproduktory, a její hlavní funkce je pohltit zvukové vlny, které vydává reproduktor zadní stranou membrány, nebo přesněji zajistit, aby se oddělily zvukové vlny vznikající na přední a zadní straně membrány. Vyrábí se uzavřené, otevřené nebo basreflexové. Basreflexová ozvučnice je v současnosti nejpoužívanější. Za cenu mírného zkreslení dosáhneme vyššího využití energie dodávané do reproduktoru a zlepšení poslechu basových složek zvuku. Otevřené ozvučnice se v současné době již nevyrábí. Uzavřená ozvučnice je asi z hlediska kvality poslechu nejvhodnější, ale dosáhnout velkého výkonu na nižších basech vyžaduje velkou ozvučnici, a tak se to obchází basreflexem. Někteří výrobci to řeší uzavíratelným basreflexem a měnitelným objemem ozvučnice.

Frekvenční výhybka

Většina reproduktorů zahraje jenom část zvukového spektra a proto je technicky rozlišujeme na basové, středové a výškové. Tohle dělení je způsobeno tím, že reproduktor s velkou membránou nezahraje dobře vysoké tóny a naopak malá membrána není vhodná k reprodukci nízkých zvuků. Jedná se o omezení vyplývající z fyzikálních zákonů a je jednodušší (a levnější) vyrobit reproduktorovou soustavu s více reproduktory, než reproduktor, který by zahrál celé spektrum v rozumné kvalitě a přijatelném poslechu. Rozdělení zvuku mezi reproduktory umožňuje frekvenční výhybka, která rozdělí zvukové spektrum mezi reproduktory. Jedná se o elektrotechnický filtr a jsou to jenom odpory, cívky a kondenzátory. Samotná problematika návrhu výhybek je však tak složitá, že pouze pomocí počítačů se dají vhodně simulovat jednotlivá zapojení a počet možností, jak tento filtr navrhnout, je asi nekonečný a je otázkou zkušeností konstruktéra, jak výhybku nakonec sestaví. Výhybka musí respektovat fyzikální vlastnosti zvolených reproduktorů.

Reproduktory

Reproduktory mají rozhodující vliv na to, jak bude soustava hrát. Jejich výběr vyžaduje velkou zkušenost a je příjemné sledovat obrovský rozsah možností, které nám trh nabízí. Elektrodynamický reproduktor je cívka v magnetu, na kterou je připojena různě veliká membrána. Princip pohybu membrány je takový, že přivádíme ze zesilovače napětí do cívky, která je zavěšena v magnetu, a ta se vychyluje úměrně přivedenému napětí. Jak si jistě řada z nás pamatuje ze školní fyziky, pohybujeme-li vodičem v magnetickém poli vzniká na koncích vodiče napětí a naopak, přivedeme-li do takového vodiče napětí, tak se vychýlí.

Audio Hoďas © 2009 - 2015   ·      ·   Webdesign: Květina   ·   Odkazy a symboly