Akustické studio Audio Hoďas
Audio Hoďas - servis a poradenství v oboru audiotechniky
Servis a poradenství v oboru audiotechniky.
Opravy, rekonstrukce a vývoj reproduktorových soustav.
Instalace a ozvučení domácích a komerčních prostorů.
Akustické studio Audio Hoďas
nabídka služeb
Terminologie
Co je směrování reproduktorů?
Reproduktor není bezrozměrný hmotný bod z příručky teoretické fyziky. Je to reálné trojrozměrné těleso. A v reálném světě nefungují věci tak ideálně, jako v matematických vzorcích.
Proto se zvukové vlny ze svého zdroje, jímž je reproduktor, nešíří rovnoměrně všemi směry, ale s rostoucí odchylkou od osy reproduktoru intenzita zvuku slábne. Tento pokles je tím větší, čím vyšší má zvuková vlna frekvenci. Z tohoto důvodu je směrování problém hlavně výškových reproduktorů.

směrování reproduktorů

Terminologie
Co je to subwoofer?

Subwoofer je ta část zvukové aparatury, která je vyhrazená na reprodukci velmi nízkých kmitočtů, na které již satelitní soustavy výkonově nestačí. Proto vhodně navržený subwoofer umožní provozovat celkem malé satelitní soustavy. Bohužel subwoofer přináší i řadu problémů.

Výhody:
 • možnost napravit některé chyby prostoru či reprosoustav,
 • velký počet technických řešení,
 • spousta možností nastavení.
Nevýhody:
 • množství technických omezení,
 • zkreslení způsobená basreflexem,
 • složité nastavení dělícího kmitočtu,
 • složité nastavení správné fáze,
 • zabarvení zvuku dané nelineárním profilem generovaných frekvencí.
Časté chyby:
 • poddimenzované výkony,
 • malý reproduktor,
 • malá ozvučnice,
 • nevhodný materiál ozvučnice,
 • nevhodné tlumení ozvučnice,
 • nesprávně naladěný basreflex.
Více viz článek:
Subwoofery, jejich výhody a nevýhody
Terminologie
Co je to decibel?
Jednotka Decibel je desetina Belu, který ve fyzice vyjadřuje bezrozměrnou míru. Decibel je definován jako desetinásobek dekadického logaritmu podílu změřené a referenční hodnoty.
y = 10·log(x/xo) [dB]
Využívá se v mnoha oblastech fyziky a v akustice se v decibelech stanovuje např. síla zvuku. K tomu slouží veličina nazvaná hladina akustického tlaku, jež porovnává čtverce efektivních hodnot tlaků.
Lp = 10·log(p²/po²) = 20·log(p/po) [dB]
Vztažnou hodnotou je tady tlak 20 µPa. To je prahová hodnota tlakové diference rozlišitelné lidským sluchem. Výpočet byl modifikován tak, aby porovnával výkony zvukových vln, které rostou úměrně se čtvercem tlaku. Proto je tlak ve vzorci zastoupen svojí druhou mocninou.
Více viz Wikipedie
Terminologie
Jaké existují formáty ozvučení?

Dnes používané formáty ozvučení jsou určeny počtem zvukových stop využitých pro vytvoření tzv. zvukového prostoru. Rozdíly mezi zvukem jednotlivých repro­soustav vyvolají dojem, že se posluchač nachází uvnitř děje, např. na hudebním koncertě nebo ve filmové akční scéně.

Přehled základních formátů:
 • 1.0 (monofonní reprodukce),
 • 2.0 (stereofonní reprodukce),
 • 2.1 (stereo + subwoofer),
 • 3.1 (2.1 + centrální soustava),
 • 5.1 (3.1 + zadní efekty),
 • 7.1 (5.1 + boční efekty).

Více viz článek: Zvukové formáty...

Formáty ozvučení

Legenda:
C ..... Centrální reprosoustavy
S ..... Subwoofer
P ..... Přední reprosoustavy
B ..... Boční efektové soustavy
Z ..... Zadní efektové soustavy

Ozvučení domácích a komerčních prostorů

Firma Audio Hoďas vychází z dlouholeté tradice, která vznikala v dobách, kdy výroba reproduktorových soustav byla a musela být zaměřena jen pro osobní zábavu. Za důležité považuji i jakousi lektorskou činnost, která se zde projevuje v článcích a dalším poradenství. To vše má podporovat zájem o audiotechniku a zlepšovat úroveň vědomostí, aby se předešlo případnému zklamání zákazníků z nezdařilé realizace. Nejsou špatní, špatně slyšící posluchači, na to nás příroda vybavila příliš dobře. Jsou jenom nepoučení posluchači.

Problematiku ozvučení lze rozdělit na dvě hlavní části. První částí je ozvučení domácích prostorů (jako jsou domácí kina apod.), které je zaměřeno na privátní klientelu. Druhá část, tedy ozvučení komerčních prostorů, je určena, jak už sám název napovídá, klientům v komerční sféře. Podrobný rozbor zvláštností obou typů ozvučení je uveden v následujících kapitolách:

Nouzový a zvukový systém je sice na jednu stranu součástí ozvučení komerčních prostorů, ale na druhou stranu je to velmi specifická oblast ozvučení, která je striktně vymezena příslušnými zákony a normami. Proto této problematice věnujeme zvláštní kapitolu.

Ozvučení domácích prostorů

Pro domácí ozvučení nabízí studio Audio-Hoďas ve svém bazaru renovované reproduktorové soustavy nebo vlastní produkty. Nabízené soustavy jsou proměřené, nově naladěné a vždy jsou osazeny novými reproduktory a novými výhybkami. Další možnosti výběru nabízí galerie, kde jsou prezentována uskutečněná řešení a nápady, které si zákazník může objednat. Studio rovněž vyrábí všechny typy soustav, pro všechny typy ozvučení, podle individuálních, aktuálních potřeb a přání zákazníka. Studio disponuje kvalitní měřicí aparaturou a dokáže přesně změřit všechny důležité parametry reproduktorů a reproduktorových soustav. Pro každou soustavu jsou vyvíjeny individuálně optimalizo­vané výhybky. S výslednou kvalitou zvuku jsou zákazníci vždy spokojeni a při individuálním přístupu je pak možné dosáhnout specifických korekcí.

Kde máme začít, když ještě nic nemáme, nebo chceme inovovat?

základní formáty ozvučení
Základní formáty ozvučení

C ..... Centrální reproduktorové soustavy
S ..... Subwoofer
P ..... Přední reproduktorové soustavy
B ..... Boční efektové reproduktorové soustavy
Z ..... Zadní efektové reproduktorové soustavy

Pro zjednodušení komunikace doporučuji zákazníkům, a to nejen začátečníkům, aby si přečetli články vztahující se k problematice, kterou potřebují řešit.

V případě potřeby se může sjednat návštěvu u zákazníka a provést konzultace na místě. U komplikovanějších případů ozvučení je návštěva vždy nutná. Každý problém má své řešení a v audiotechnice je krásné, že opravdu každý si může pořídit vybavení, které mu zajistí příjemný poslech i za docela málo peněz. Nebo za vyšší, ale stále za rozumnou cenu (jedna průměrná výplata), může mít skutečně kvalitní, věrný poslech. Je nutné se rozhodnout, co je důležité a co nikoliv. A právě v tomto rozhodování Vám pomůže studio Audio Hoďas.

Klient se však musí zamyslet nad tím, za jakých podmínek a jakou hudbu poslouchá a jak by ji slyšet chtěl. Při tomto přemýšlení se může dostat do jisté myšlenkové disonance. Poslech nekvalitní nepřesné reprodukce může být subjek­tivně vnímán jako příjemný. Kvalitní reprodukce může být příjemná, ale nemusí být věrná a přesná. Věrná a přesná reprodukce nemusí být vždy příjemná, protože nám odhalí prohřešky, které byly spáchány při tvorbě nahrávky.

S rozhodnutím, jakou hudbu budete poslouchat, souvisí také rozhhodnutí, jak ji budete poslouchat, tedy v jakém formátu bude hudba reprodukována. Pokud nemáte promyšlené, jak ozvučit svoje domácí prostory, doporučuji nahlédnout do článku Základní formáty ozvučení. Opožděným rozhodováním by se Váš záměr mohl prodražit.

Pro domácí ozvučení je dnes již standardem propojení s televizní obrazovkou, kde však bývají instalovány jen odposlechové reproduktory. Současně se stává běžným propojení televize na internet přes počítač, nebo internet v televizi a přehrávání audiovizuálních pořadů z počítače, nebo přímo internetu. To jsou hlavní důvody, proč je nutné při plánování a výběru aparatury zachovat určitou koncepci. Obvykle máte k dispozici televizor a rozhodujete se jaké zařízení je k němu možné pořídit. Současné televizory dokáží spolupracovat s většinou dostupných akustických zařízení. Za nezanedbatelnou výhodu považuji, pokud audiotechniká část aparatury bude stejné značky jako televizor. Vše bude lépe spolupracovat, zařízení budou kompatibilní a jejich ovládání bude snadnější, když nebudete kombinovat systémy různých výrobců.

V případě, že chcete sledovat plnohodnotně některý konkrétní formát, je nezbytné si pořídit příslušný přehrávač, vhodný zesilovač a místnost osadit reproduktorovými soustavami dle doporučení výrobce. Zvolíte-li maximální variantu, tedy formáty 5+1 nebo 7+1, budete potřebovat kromě příslušných reprobeden hlavně aparaturu s přehrávačem Blu-ray. Pokud ale nepovažujete za nutné mít kompletní sestavu pro domácí kino, i tak bych doporučil alespoň centrální a dvě přední satelitní soustavy a alternativně subwoofer v závislosti na výkonu satelitních soustav.

A na závěr finance. Není jiná cesta, než se (alespoň obrazně) podívat do peněženky. Každý je schopen nějak vyjádřit finanční částku, kterou by chtěl, nebo může v nějakém časovém intervalu investovat. Především v případě, že nebudete chtít pořídit vše najednou, je vhodné mít určitou koncepci, abyste z důvodů vzájemné kompatibility nemuseli v krátké době kupovat další zařízení. Studio Audio Hoďas Vám pomůže vytvořit optimální koncepci ozvučení a poradí Vám, jak rozvrhnout realizaci zvoleného ozvučení na jednotlivé etapy v případě, že nechcete pořizovat vše najednou, ale zároveň požadujete takové řešení, které bude možné dále rozšiřovat.

Podrobněji se domácím ozvučením zabývá článek Ozvučení domácích prostorů.

Ozvučení komerčních a společenských prostorů

Zakázková výroba studia se udržuje v relacích, kdy je možné za běžnou nákupní cenu, vyrobit zvukovou aparaturu dle požadavků a potřeb zákazníka. Obvykle v lepší kvalitě než je běžná produkce, protože firma se zákazníky všechny jejich požadavky podrobně konzultuje a na základě dlouhodobých zkušeností vyrábí optimální zařízení. Je to jedna z výhod malých firem, která nezaměstnává zbytečný personál, nekupuje drahá auta a pracuje ve vlastních prostorech.

Studio Audio Hoďas při ozvučování společenských a komerčních prostorů preferuje osazení ozvučovaného prostoru zvukovými aparaturami, které respektují základní zvukové formáty (viz zvukové formáty). Praktické zkušenosti ukazují, že běžně prodávané profesionální soustavy, nebo soustavy pro hromadné ozvučení neposkytují příjemný poslech. Z tohoto důvodu firma vyvinula soustavy, které spojují vlastnosti domácí audiofilské a běžné ozvučovací aparatury.

Jde především o celkový vysoce kvalitní přednes s důrazem na přesnou reprodukci nízkých kmitočtů a relativně vysokou zatížitelnost a tím i výkon. Zajímavé je, že právě při tichém poslechu je důležitý čistý projev na nízkých frekvencích, poslech hudby je potom příjemný prostorový a na hovořící hosty nepůsobí rušivě.

Ozvučení hlavní tělocvičny v AZ TOWERu

Ozvučování komerčních prostorů, jako jsou restaurace, kavárny nebo prodejní místnosti, je nutné věnovat zvláštní pozornost. Je třeba si uvědomit, že do těchto prostorů si lidé chodí povídat, nebo také vést obchodní jednání a některé způsoby ozvučení mohou být rušivé, nebo jinak nepříjemné. Proto je vhodné volit kvalitní a akusticky neutrální zvuk. Množství reproduktorů rozmístěných po stropech a stěnách nepředstavuje optimální řešení. Dislokované zdroje zvuku totiž působí na sluch nepříjemně a nepřirozeně. Profesionální aparatura je pak vhodná k výkonovému ozvučení tanečních sálů, nebo ke koncertům, kde je mnoho lidí (tam je to důležité). Ale v netlumených prostorech může mít na posluchače nepříjemné účinky i přesto, že se jedná o nákladnou, kvalitně hrající aparaturu.

Nejdiskutovanějším problémem při řešení ozvučovacích aparatur je výkon. Při sjednávání zakázky se mojí zákazníci, vždy tváří, že aparaturu budou užívat šetrně a že nedojde k překročení přiměřeného zatížení. Pokud vím, tak v historii firmy toto prohlášení nebylo dodrženo nikdy. Tohle je jeden z důvodů proč aparatura pro ozvučení prostě musí mít výkonové rezervy.

Pravděpodobně neexistuje nějaké pravidlo, které by stanovovalo jak výkonově dimenzovat ozvučení společenských prostorů. Důležité je, jaký záměr má investor s aparaturou, jaké bude její praktické využití. Většina mých aparatur hraje běžně na 30% výkonu, ale obvykle jde o společenské prostory a tím pádem se tu objevují situace, kdy aparatura jede při různých oslavách a večírcích na plný výkon. U ozvučení komerčních a společenských prostorů je tedy důležitý poměr cena - výkon. Velké reproduktory jsou sice dražší, ale malé reproduktory, ač levnější, mají malou účinnost a tím pádem i výkon. Vzduch má malou hustotu a klade pohybům reproduktorové membrány malý odpor, přenáší se málo energie a proto účinnost malých reproduktorů je malá. Nejvýrazněji se to projevuje u nízkých kmitočtů. Velké prostory potřebují vetší reproduktory. Jde tedy také i o poměr cena - životnost aparatury.

Je až neuvěřitelné, jak výkonné aparatury je možné zcela zničit. Aparatura musí být vždy svěřena zkušené osobě, která bude za ni odpovědná. Obsluha se nesmí nechat unést ohlušením (případně alkoholem) a přidávat nesmyslně na hlasitosti. Slovo nesmyslně tu má svůj význam, protože lidské ucho reaguje na silné podněty tak, že svoji citlivost fyziologicky sníží, tohle ohlušení může trvat až několik dnů. Základním pravidlem je, že když zvuková aparatura slyšitelně zkresluje, je nutné snížit její výkon, je to otázka jisté osobní zodpovědnosti. Katastrofické následky mívají situace, kdy je ovládání aparatury zpřístupněno účastníkům hudební produkce. Na aparaturu zničenou nevhodným zacházením nelze uplatnit záruku. To prostě nejde. Firma by se stala bezplatným sponzorem a zásobovačem za spálené reproduktory a zesilovače.

Subwoofer v hlavní tělocvičně v AZ TOWERu

Otázkou tedy zůstává jaký výkon použít. Odpověď není tak jednoduchá, jak otázka vypadá. První problém je, že výrobci výkon reproduktorů i zesilovačů výkon nadsazují a to běžně desetkrát i více. Je jen malá skupinka renomovaných výrobců, kteří přidávají přibližně dvojnásobek. Druhý problém je, že odhadnout vlastnosti prostorů určených k ozvučení je v podstatě nemožné. Něco napoví objem prostorů a dozvuk je možné částečně zjistit sluchem, ale bez patřičného odzkoušení v konkrétních prostorech a případně akustického proměření je vše jenom odhad. Třetí problém je v tom, že zesilovač s výkonem nad 100 W je za nepříznivých okolností (nehoda, pád mikrofonu, vytažení konektoru, intoxikovaná obsluha) schopen spálit téměř jakékoliv reproduktory. Uvědomme si, jaké teplo vydává 100 W žárovka.

Pravidlem pro všechny typy ozvučení je, že výkon (a zatížitelnost) reprodukto­rových soustav by měla být čtyřikrát větší než výkon zesilovače. Při takovémto uspořádání není aparatura bezprostředně ohrožena poškozením. Tohle pravidlo vyplývá z toho, že převod elektrických signálů na akustické probíhá s poměrně malou účinností, hodně se ho přemění na teplo. Takovéto upořádání je relativně bezpečné.

Je možné, že tohle dimenzování aparatur historicky vedlo k extrémním hlasitostem rockových uskupení, kdy interpreti pod vlivem „intoxikace“ neustále zvyšovali hlasitost a následně výkon aparatury. Nicméně já u komerčního ozvučení doporučuji střízlivou obsluhu. Další problém vyplývá již z výše uvedených zkušeností, když se projektant prostorů neporadí s řešitelem ozvučení, a prostě tam navrhne něco téměř nerealizovatelného nebo nevhodného. Anebo se v projektu s ozvučením vůbec nepočítá.

Zvukové aparatury musí obsluhovat zkušení soudní lidé. Většina lidí chce v restauraci komunikovat, hudba je fajn, ale neměla by rušit, nebo ohlušovat. Nicméně stává se, že v restauraci je oslava, tančí se a je zde požadavek na hlasitější produkci. V případě, že taneční hudba je při ozvučování v plánu, je nutné pořídit aparaturu, která i tohle dokáže zvládnout.

Jednou jsem vstoupil do poměrně velké restaurace, která byla ozvučena profesionální akustickou aparaturou. V restauraci byl nesnesitelný hluk. Obsluha, pokud byla vúbec při smyslech, tak situaci zjevně nezvládala. Hudba hrála tak hlasitě, že došlo k efektu, kdy se lidé u stolů neslyšeli, a tak začali zvyšovat hlas. V tomto okamžiku obsluha přestala slyšet hudbu, a tak opět přidala na hlasitosti. Tento krok se patrně opakoval několikrát a za chvíli na sebe všichni lidé v restauraci řvali jako cvoci a stejně se neslyšeli a nad tím kvílela hudba z přetížené aparatury. Byl to otřesný zážitek a do této restaurace jsem již nikdy nevkročil.

Subwoofer v jedné z místností v AZ TOWERu

Nákup a instalace ozvučovací aparatury je něco, jako když si kupujete auto. Každý, kdo chce zakoupit automobil má obvykle jasnou představu o tom, jaký vůz chce a potřebuje. Jaký výkon, vybavení, prostor a vzhled mu bude vyhovovat. Nikdo si na závodní ježdění nekoupí Fiat Punto v základní výbavě s nejnižší kubaturou. Podobně by měl zákazník uvažovat i při pořizování zvukové aparatury. S autem i s reproduktory musíte zacházet přiměřeně jejich možnostem, jinak nemůžete počítat s jejich dlouhou životností. Bohužel se často stává, že zákazník se domnívá, že si může otočit knoflíkem hlasitosti dle libosti, ale tento postup je prakticky stejný, jako kdybyste vytáčeli auto neustále v maximálních otáčkách. Závodní motor to zvládne (po nějakou dobu), u Punta vám vyletí ventily výfukem. Když vyžadujete od zvukové aparatury vysoké výkony, musí být přiměřeně dimenzovaná, jinak o aparaturu přijdete a investici si pokazíte. Přesto, že velký výkon budete potřebovat jednou za měsíc je nutné aparaturu přiměřeně dimenzovat. Tato analogie jde rozšířit i na kvalitu prostorů, když máte dobrou silnici je možné jet rychleji a s větším požitkem, než po výmolech. Když máte kvalitní prostory vhodné pro zvukovou produkci zážitek z hudby se vždy zlepší.

Někdy vzniká požadavek určité univerzálnosti při ozvučování, kdy je nutné zajistit poslech jak komorní tak i hlasitý, pro zábavu a tanec. Zde doporučuji kombinaci se subwoofery, které je možné ztlumit nebo úplně vypnout.

Nouzový a zvukový systém

K ozvučení společenských prostor patří také evakuační rozhlasy*) (nouzový a zvukový systém - NZS). Je nutné zjistit zda jste či nejste povinni ho vybudovat. Pro kvalitní ozvučení se tento systém již z principu nehodí. Jedná se o stovoltové systémy, které dobře fungují ve velkých halách a nevadí jim kilometrové dráty. Toho je dosaženo tím, že v každé ozvučnici je transformátor, který sníží 100 V napětí na napětí přiměřené pro obyčejné reproduktory. Kvalitě zvuku tento systém velmi škodí a delší poslech může být docela nepříjemný. Chceme-li mít kvalitní poslech je nutné si pořídit aparaturu, která to zvládne.

*) Evakuační rozhlas: jde o systém, který ve spolupráci s EPS (elektrickou požární signalizací) automaticky či poloautomaticky řídí evakuaci osob ze zabezpečeného objektu při vzniku požárního poplachu nebo jiných ohrožení osob.

Profesionální systémy evakuačního rozhlasu se používají k upozornění na vzniklé:

 • nebezpečí požáru
 • havárie vody
 • havárie rozvodů elektrické energie
 • havárie plynu
 • ostatní živelné pohromy
 • k organizaci a koordinaci evakuace objektu

Hlášení požárů může být spojeno s požárními čidly a reagovat automaticky.

Hlavní vlastnosti, které musí evakuační rozhlas splňovat:

 • nucený poslech
 • srozumitelnost, dostatečnost a regulovatelnost hlasitosti
 • hlášení s prioritou
 • možnost upoutat pozornost posluchačů použitím gongu nebo znělky
 • individuální regulace hlasitosti - umožňuje lokálně snížit hlasitost nebo vypnout reproduktory
 • možnost rozdělení reproduktorů na skupiny - zóny (jednotlivé trakty budov, poschodí, apod.);
  rozdělením prostoru do jednotlivých zón a vhodným přepínáním lze hlášení i hudbu, směrovat pouze na cílovou skupinu posluchačů
 • vysoká spolehlivost v dlouhodobém provozu
 • nezávislost na výpadku sítě
 • systém musí být certifikován dle normy ČSN EN 60849

Pro projektování a realizaci NZS jsou nejdůležitější následující vyhlášky a normy:

Vyhláška 246/2001 Sb. - z této vyhlášky vyplývá povinnost projektovat veškeré systémy sloužící pro technickou ochranu osob podle platných norem. Tím se tedy pro NZS všechny normy, které mají jinak pouze charakter doporučení, stávají závazné.

ČSN EN 60849 - nouzové zvukové systémy - nejdůležitější dokument pro NZS, definuje požadavky na návrh systému, způsob zapojení, na technologická zařízení, montáž, zkoušení a provoz NZS.

ČSN EN 60268-16 - norma předepisující metodiku měření srozumitelnosti.

ČSN 73 0802 - norma specifikující požární bezpečnost staveb, zmiňuje "domácí rozhlas".

ČSN EN 60079 - elektrická zařízení do výbušných prostředí.

Použité zkratky:

EPS - elektrická požární signalizace

NZS - nouzový a zvukový systém

Firma Audio-Hoďas dodává nouzový a zvukový systém ve spolupráci s renomovanou firmou s mnohaletými zkušenostmi v tomto oboru. Tím je zajištěno získání všech nezbytných certifikátů požadovaných předepsanými státními normami.

tipy a rady
Požadavky na reprosoustavy
Požadavky posluchačů by se daly seřadit následovně podle důležitosti:
 • co od zařízení očekáváme
 • velikost ozvučovaných prostorů
 • funkce ozvučovaných prostorů
 • umístění prostorů v zástavbě
 • typ interiéru a jejich tlumení
 • akustická separace od okolí
 • typ zvukového zdroje
 • druh a způsob poslechu
 • druh oblíbené hudby
 • způsob ekvalizace
 • požadovaný zvukový formát
 • požadovaná velikost soustavy.
Rada:
Zcela nevhodná je instalace rozměrných basových reproduktorů do panelákového bytu společně s výkonným zesilovačem. Pak i při tichém poslechu sousedé jistě "ocení" pravidelné dusání rokové hudby.
tipy a rady
Nákup reprosoustavy
Při volbě reproduktorové soustavy bude dnešní zákazník konfrontován s širokou nabídkou výrobků v cenových relacích od pár stokorun u "krabiček" pro počítače až po desetitisícové částky. V luxusním provedení jdou však ceny do statisíců. Bohužel se stává, a to i u renomovaných výrobců, že uvnitř nádherných ozvučnic jsou často použity buď poddimenzované, anebo zcela podřadné elektrosoučástky. Pokud není vše správně vyladěno může být výsledný zvuk takové reprosoustavy zastřený, plochý, anebo rušený vlastními interferencemi a Váš zážitek z poslechu je ten tam.
Rada:
Kupovat reproduktorové soustavy, to je vždy nákup "zajíce v pytli". Než se totiž soustavy dostanou do kondice, tak musí hrát stovky hodin (viz rozehrávání). Při nákupu reprosoustavy si ji nechte řádně předvést a pokuste se vysledovat, jestli přednáší celé zvukové spektrum. Jinak by se mohlo stát, že si domů přivezete pouze předražený kus nábytku.
Tip:
Vezměte si sebou na CD nebo DVD svoji oblíbenou nahrávku, kterou dobře znáte. Nechejte si ji přehrát a při tom pozorně sledujte kvalitu reprodukce. Zaměřte se hlavně na projevy jednotlivých nástrojů. Kytary nebo housle musí mít nezastřený čistý zvuk, u bicích musíte slyšet každý detail při poklepech na haitku, triangl či jiná cinkátka a velký buben, ten musí mít dobrou dynamiku. Velké ozvučnice také musí přednášet dostatečně hluboké basy.
Více viz článek: Jak nakupovat...
doporučené články

Zvukové formáty

Formáty vícekanálového prosto­rového ozvučení jsou definovány poč­tem zvukových stop použi­tých pro reprodukci zvuku.

Subwoofery

Základní informace o té součásti zvukové aparatury, jež je určená na reprodukci nízkých kmitočtů.

Frekvenční výhybky

Srdce reproduktorové soustavy, které rozdělí zvukové spektrum mezi jednotlivé reproduktory.

Vyrovnaná charakteristika

Frekvenční charakteristiky všech reproduktorů jsou zvlněné. Sám reproduktor je reálné těleso, a proto ideální lineární frekvenční charakteristika je pouhý mýtus.

Jak nakupovat...

Rady, tipy a doporučení, jak si při nákupu reprosoustav počínat a na co si dát pozor.

Poslech reprosoustavy

Posouzení vlivu jednotlivých dílů reprosoustavy na finální věrnost přednesu zvukového záznamu a na kvalitu samotného poslechu.

Propojovací vodiče

Vliv propojovacích vodičů nejen na kvalitu poslechu, ale také na výslednou cenu reprosoustavy.

Audio Hoďas © 2009 - 2015   ·      ·   Webdesign: Květina   ·   Odkazy a symboly